روزه خواری

روزه خواری مجری زن صدا و سیما در انتن زنده تلویزیون+عکس

روزه خواری مجری زن   مجری یکی از برنامه های تلویزیون، روز گذشته در انتن زنده تلویزیون، به طور ناخواسته روزه خواری کرد. این محری زن برنامه “به خانه برمی گردیم”، پس از اماده شدن غذا از اشپز خواست مزه غذا را امتحان کند. او پس از این عمل، متوجه اقدام ناخواسته خود شد. روزه […]

ادامه مطلب