رقص زنان جهاد نکاح

فتوای مراجع در خصوص رقص زنان در مجالس زنانه

رقص زنان استفتاء مراجع عظام در خصوص رقص زن برای زن بدون حضور نامحرم در مجالس، میهمانی ها جالب توجه است.   امام خمینی (ره) در بین منابع فتوایی مکتوب و منتشر شده امام خمینی ، فتوایی در باره جواز و عدم جواز رقصیدن در مجلس عروسی نیامده است.( لااقل بنده موفق به مشاهده آن […]

ادامه مطلب