رفتن به مدرسه به هر قیمت

رفتن به مدرسه به هر قیمت! + عکس

چو لیانگفان 37 ساله در استان شانگای چین، کودکان را در یک گذرگاه خطرناک برای رفتن به مدرسه ابتدایی بانپو همراهی می کند. این گذرگاه باریک که چهل سال پیش در دل صخره کنده شده، تنها راهی است که بین شهرک گنگوان و مدرسه وجود دارد.

ادامه مطلب