رضا صادقی کنار مردم

رضا صادقی :کنار مردم، همین جا می مانم

من مانده ام همین جا. همین جا کنار گرانی های همین مردم و ارزانی هایش و کنار خوبی هایش و کنار ضبط های بی کیفیتش. کنار ضبط های با کیفیتش، و کنار همه آدمهای خوب و بدش می مانم. به گزارش تسنیم ، آخرین بار وقتی در تیر ماه سال نود روی سن می رفت […]

ادامه مطلب