رضا رفیع

رضا رفیع خنداننده برتر خندوانه را به دوئل دعوت کرد

خنداننده برتر خندوانه         در خبرها خواندم رضای رفیع عزیزم «خنداننده برتر» خندوانه را به دوئل دعوت کردهَ همین را بهانه ای دیدم تا ضمن مخالفت با نظر رضا رفیع عزیز که استفاده از اغراق یا ابزار و…را در مقدمه این دعوت از ذات کمدی دور می‌داند کمی در ستایش برنامه محبوبی […]

ادامه مطلب