راه نداد مادری به منزل پسرش

پسری که مادرش را به خاطر زشتی به منزلش راه نداد

  احسان و نیکی به پدر و مادر همیشه در صدر تمامی کارهایی است که ما انسان ها انجام می دهیم و باید با آخرین توانمان از پدر و مادر مراقبت کنیم اما در این دنیا افرادی پیدا می شوند که زحمات والدین را قدر نمی شناسند. زمانی که پیرزن 63 ساله “دینگ لینگ” گریه […]

ادامه مطلب