دیدنی ترین غار دنیا

غار آيزرايسنولت بزرگترین غار یخی جهان +عکس

بزرگترين غار يخی آيزرايسنولت، بزرگترين غار يخی جهان به حساب می آيد كه در منطقه ورفن اتريش قرار داشته و 42 كيلومتر درازا دارد. غار آيزرايسنولت غار آيزرايسنولت غار آيزرايسنولت غار آيزرايسنولت غار آيزرايسنولت منبع: shahrekhabar.com

ادامه مطلب