دمای پایتخت به رکورد 60 ساله نزدیک شد

دمای پایتخت به رکورد 60 ساله نزدیک شد

عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی با بیان اینکه بالاترین دمای پایتخت در 60 سال گذشته 42.6 درجه بوده است، گفت: امروز دمای پایتخت به این رکورد 60 ساله نزدیک شد. دکتر عباس رنجبر افزود: بیشینه دمای هوای رخداده در تهران طی دوره 60 ساله اخیر 42.6 درجه سلسیوس در تاریخ 28 تیر ماه 1367 بوده […]

ادامه مطلب