دفاع

آنجلینا جولی برای دفاع از خانواده اش ممکن است مرتکب قتل شود!

این بازیگر برنده اسکار که همراه براد پیت از شش فرزند با نامهای مدوکس ۱۰ ساله ، پکس ۸ ساله ، زهرا ۷ ساله و شیلو ۵ ساله و ناکس و ویوین ۳ ساله نگهداری می کند ، برای محافظت از فرزندانش هر کاری که لازم باشد انجام می دهد.   وقتی از او سئوال […]

ادامه مطلب