درمان شقاق مقعدی

جدیدترین درمان شقاق یا زخم فیشر

درمان شقاق از شایع ترین عللی که بیماران ، به نام بواسیر مراجعه می نمایند همان:  1- شقاق یا فیشر و 2- بواسیر داخلی میباشد: 1- شقاق یا فیشر (سوزش و درد و ..): شقاق نام عربی و فیشر نام انگلیسی آن و ترک یا چاک خوردگی نام فارسی آن میباشد که در واقع همان […]

ادامه مطلب