درمان

درمان خانگی تهوع

در این مطلب به نقل از «Prevention» به چند درمان خانگی برای پیش گیری از تهوع و استفراغ اشاره شده است.
 * کمی نمک و فلفل روی تکه ای لیمو بپاش

ادامه مطلب