دانشکده پزشکی ویرجینیا

قدبلند ترین مرد جهان با دختر 20 ساله ازدواج کرد

قدبلند ترین مرد جهان قدبلند ترین مرد جهان با دختر 20 ساله ازدواج کرد اخیرا قد بلند ترین مرد جهان که 31 سال سن دارد با نامزدش 20 ساله اش ازدواج کرد. ” سلطان کوسن” بلند قد ترین مرد دنیا با “مروه دیبو” نامزد سوری الاصل خود  20 ساله اش ازدواج خواهد کرد.   سلطان […]

ادامه مطلب