خودروی اسکودا لوکس مستربین

مستربین میلیونر سوار بر ماشین اشرافی + عکس

مستربین مستربین میلیونر سوار بر ماشین اشرافی + عکس سایت دیلی میل در خبری به خودرو جدید بازیگر معروف طنز یعنی مستر بین اشاره کرد و نوشت: “مستربین” یک میلیونر است که خودرو های متفاوتی دارد. او سال گذشته نیز با وسیله نقلیه خود به یک درخت زد و خسارات زیادی به خودروی او وارد […]

ادامه مطلب