خواهر گلزار

چرا هیچ عکسی از خواهر و مادر گلزار در اینترنت وجود ندارد

گلزار چرا هیچ عکسی از خواهر و مادر گلزار در اینترنت وجود ندارد در حالیکه تصاویر ، پدر ، برادر و خواهر زاده های محمد رضا گلزار به تعداد قابل توجهی در سایتهای خبری منتشر شده است ، هیچ عکس رسانه ای از خواهر و مادر محمد رضا گلزار در فضای مجازی و مطبوعات منتشر […]

ادامه مطلب