خوانندگان امریکن ایدل در سال 2013

پردرآمد ترین خوانندگان امریکن آیدل در سال 2013

پردرآمد ترین خوانندگان پردرآمد ترین خوانندگان امریکن آیدل در سال 2013 در فهرستی که فوربس از پردرآمد ترین خوانندگان امریکن ایدل در سال 2013 تهیه کرده است، کری آندروود در صدر لیست قرار دارد. شوی تلویزیونی امریکن آیدل، مسابقه خوانندگی است که سایمون فولر آن را خلق کرد و در سال 2002 اولین سری آن […]

ادامه مطلب