خلق شخصیت شرلوک هلمز

شرلوک هلمز کیست؟

شرلوک هلمز   شرلوک هلمز، انگلستان دوران ویکتوریا را با مهارت عجیب خود در حل کردن پرونده‌های دشوار شگفت‌زده کرد. کار او مبتنی بر منطق و آگاهی از اصول پزشکی قانونی بود و البته مهارتی هم در تغییر چهره داشت و البته اطلاعات بسیاری درباره جرم و جنایت داشت.اینها توصیف‌های کارآگاه خیالی شرلوک هلمز نیست، […]

ادامه مطلب