خـواص بـادام

خـواص بـادام با پختـه شـدن از بین مـی‌رود!

بعضی از این مواد حساسیت‌زا در كودكان، مغزها و مخصوصا گردو و بادام‌زمینی هستند و مادران باید بدانند كه اگر كودكشان به هر كدام از این موادغذایی حساسیت دارد، به غذا یا هر فرآورده‌ای هم كه با آنها تهیه ‌شود، حساسیت خواهد داشت. مثلا اگر كودكی به بادام حساسیت دارد، نمی‌تواند حریره بادام را كه […]

ادامه مطلب