خطرناکترين مخدرها در بازار ايران

خطرناکترين مخدرها در بازار ايران

يکي از مخدرهايي که در چند سال گذشته وارد کشور شده مخدرBT محصول کشور هندوستان است که هنوز در بازارسياه يکه تازي مي‌کند. نحوه استعمال و اثرات آن نيز همانند ماده مخدر «ناس» است و در بسته‌هايي سبز رنگ و با طعم انواع ميوه‌ها عرضه مي‌شود. اين ماده مخدراعتياد، تحريک و سرخوشي، گيجي و احساس […]

ادامه مطلب