خروج منی

چرا باید غسل جنابت کنیم؟

به هنگام خروج منی یا آمیزش جنسی هم روح متأثر می شود و هم جسم. غسل جنابت كه هم شستشوی جسم است و هم به علت اینكه به قصد قربت انجام می یابد شستشوی جان است، اثر دوگانه ای روی جسم و روح می گذارد تا روح را به سوی خدا و معنویت سوق دهد […]

ادامه مطلب