خالکوبی 10 هزار آدرس اینترنتی

خالکوبی 10 هزار آدرس اینترنتی روی بدن این مرد+عکس

در سال ۲۰۱۰ ، ویلانکورت سی ساله از کبک کانادا، تصمیم گرفت یک رکورد جهانی از خود به جای گذارد، و چون وی ورزشکار نبود و نمی توانست شاهکار بارزی انجام دهد، تاتو را به عنوان راهی برای شهرت خود در جهان انتخاب کرد. وی گفت: من می خواهم رکورد جهانی گینس را بشکنم؛ اما […]

ادامه مطلب