خالکوبی روی موز

خالکوبی روی پوست موز+عکس

پوست موز خالکوبی روی پوست موز+عکس در قدیم به میوه موز فقط به عنوان میوه نگاه می کردند اما اکنون یک هنرمند ژاپنی با هنر اکسیداسیون توانسته بر روی پوست موز شکل های هنری زیبایی را خالکوبی کند ,                

ادامه مطلب