حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

بر اساس پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران، مستمری تمام مستمری‌بگیران اعم از بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده (پرونده) به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت. متن پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی طی نامه شماره 15/92/1000 مورخ هشتم فروردین 1392  به ریاست جمهوری، به این شرح است: «جناب آقای دکتر احمدی نـژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی […]

ادامه مطلب