حركت عجیب و جنون آميز مايكل جكسون

حركت عجیب و جنون آميز مايكل جكسون +عكس

مايكل جكسون که همواره از او به عنوان اسطوره موسیقی پاپ یاد میشود در سال 2002 در حركتي جنون آميز پسر چند ماهه خود “پرينس مايكل دوم” را از پنجره اتاقش در طبقه پنجم هتل شهر برلين آويزان كرد. مایکل كه از شدت عصبانيت اقدام به چنين حرکتی کرده بود ، بعدها به اشتباه خود […]

ادامه مطلب