حرف آخر اقتصاد

چه کسی حرف آخر را در اقتصاد ایران می‌زند؟

اقتصاد ایران چه کسی حرف آخر را در اقتصاد ایران می‌زند؟ حسن روحانی با شعار تدبیر و امید و برنامه صد روزه برای ساماندهی اقتصاد وارد انتخابات ریاست جمهوری شد؛ شاید به همین سبب بود که اطرافیان رییس جهور از همان ابتدا مردان اقتصادی بودند و همانها بودند که در دولت پستهای کلیدی را به […]

ادامه مطلب