جوش در ناحیه مثلث خطر

دستکاری جوش در مثلث خطر کشنده است

دستکاری جوش در مثلث خطر   رئیس کمیته لیزر تخصصی پوست انجمن پزشکی لیزری ایران با اشاره به اینکه دست زدن به جوش به طور کلی موجب بیشتر شدن ضایعات آن شده و هیچ وقت بهتر نمی‌شود، گفت: «دست زدن به جوش بخصوص اگر در ناحیه مثلث خطر باشد برای فرد بسیار مضر است. اگر […]

ادامه مطلب