جملات قصار

جملات با ارزش داستایوسكی

داستایوسكی از جمع صدها خرگوش هرگز یک اسب به وجود نخواهد آمد و از گردآوری صدها نکته سؤظن هیچ‌گاه دلیل قاطعی به دست نمی‌آید.داستایوسكی ****** جملات داستایوسكی ****** اگر خدایی وجود نداشته باشد، آن‌وقت هرکاری مجاز است.داستایوسكی   ****** جملات داستایوسكی ****** ما مرده به دنیا می‌آییم. مدت‌هاست که دیگر نسل‌های ما از پشت پدران […]

ادامه مطلب

سخنان پند آموز آندرو متیوس

سخنان پند آموز آندرو متیوس   ما برای یادگیری به دنیا آمده ایم و جهان، معلم ماست وقتی در درسی مردود می شویم باید دوباره ثبت نام کنیم… و دوباره! تا درس امروز را نیاموزیم به کلاس بالاتر نمی رویم و درسهای دنیا را پایانی نیست! آندرو متیوس سخنان آندرو متیوس ماموریت تو در زندگی […]

ادامه مطلب

جملات والت ویتمن

والت ویتمن ابرهای غارتگر دیرزمانی پیروز نخواهند ماند، دیر زمانی صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به ظاهر در كام خود فرو می برند. والت ویتمن ◊◊◊◊◊◊◊ جملات والت ویتمن ◊◊◊◊◊◊◊ تو نباید آنچه را ثروت و مال می نامند گرد كنی، باید آنچه به دست می آری و هر كامیابی كه نصیب […]

ادامه مطلب

جملات خواندنی از سقراط

دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.سقراط اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.سقراط تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است. سقراط تا زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن […]

ادامه مطلب