جلوگیری از ضعیف شدن چشم کودکان

روش جالب چینی ها برای عینکی نشدن بچه ها

روش جالب چینی ها برای عینکی نشدن بچه ها اینجا مدرسه ابتدایی در منطقه ووهان است و این روش در بین دانش آموزان استان هابی در مرکز چین آزمایش شده و هدف این است که نگذارند دانش آموزان جلوتر از حد معمول به نوشته ها نزدیک شوند. 19 مدرسه این روش را پیش گرفته و […]

ادامه مطلب