تنظیمات کنترل پنل

محدود کردن دسترسی به اجزای Control Panel

Control Panel محدود کردن دسترسی به اجزای Control Panel شايد محدود کردن کاربر در اعمال تغييرات در سيستم يکی از روشهای مناسب برای جلوگيری از از کار افتادگی سيستم در اثر تغييرات غير لازم ميباشد. بسيار ديده شده که کاربران از تغيير محيط، شرايط و يا نحوه کار سيستم نسبت به قبل گلايه دارند و […]

ادامه مطلب