تفنگداران دریایی آمریکایی

اولین تصاویر تفنگداران دریایی آمریکایی بازداشت شده در ایران

بنابراعلام روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در هنگام توقیف  شناورهای ، ناوگروه هواپیما بر “ترومن” امریکا در جنوب شرقی جزیره فارسی و در آب های بین المللی نزدیک محل توقیف شناور حضور داشته است . اولین تصاویر از تفنگداران دریایی آمریکایی نظامیان آمریکایی که ایران بازداشت کرده است عکسی از نظامیان آمریکایی که ایران بازداشت […]

ادامه مطلب