ترفندهایی کاربردی از بیمه شخص ثالث

ترفندهایی کاربردی از بیمه شخص ثالث که شاید شما نمی دانستید

بر اساس قانون، دریافت هر گونه وجهی برای ارائه المثنی بیمه نامه یا گواهی برای بیمه نامه های مفقودی (المثنی) توسط شرکت های بیمه ممنوع است.با اینکه سال هاست بیمه شخص ثالث برای خودروها اجباری شده هنوز وسایل نقلیه ای در خیابان ها تردد می کنند که این بیمه نامه را ندارند. آنهایی هم که […]

ادامه مطلب