تحریم باعث مرگ ۳ کوهنورد

وزیر ارتباطات: تحریم باعث مرگ ۳ کوهنورد عزیزمان شد

با مرکز تلفن ماهواره ای تماس گرفتیم. شخص رئیس جمهور در این باره دستور پیگیری دادند و ما هم تا زمان سحر بیش از ۲۰ بار تماس گرفتیم اما به جایی نرسیدیم. بعد گفتند باید از طریق چینی ها پیگیری کنیم و ما همین کار را کردیم. نامی وزیر ارتباطات می گوید تحریم های بین […]

ادامه مطلب