بیماری‌ها

درمان زخم های کوچک

درمان زخم های کوچک   زخم‌های کوچک با وجود احتیاط  فراوان ما، باز هم پیش می‌آیند.درمان مناسب این زخم‌ها لازم است چون دیگر عفونت نمی‌کنند. در غیر این صورت با تأخیر در درمان امکان منتهی شدن به دیگر بیماری‌ها نیز وجود دارد. دستور العمل برای جلوگیری از خونریزی،به سرعت روی زخم را فشار دهید. محل […]

ادامه مطلب