بیمارستان مغز و اعصاب

بزرگترین بیمارستان مغز و اعصاب جهان در ایران

  معاون توسعه ومدیریت منابع معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از راه اندازی بزرگترین بیمارستان مغز و اعصاب دنیا در ایران تا پایان سال جاری خبر داد. معاون توسعه ومدیریت منابع معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از راه اندازی بزرگترین بیمارستان مغز و اعصاب دنیا در ایران تا پایان سال جاری خبر داد. علیرضا دلیری […]

ادامه مطلب