بوکسور mma

امیر علی اکبری چگونه به شهرت رسید

آشنایی با امیر علی اکبری    امیر علی اکبری چگونه در MMA به شهرت رسید و چگونه وارد این رشته شد؟ شهرت امیر علی اکبری در MMA امیر علی اکبری از ورزشکاران به نام ورزش MMA در دنیا است. یکی از چهره‌های مشهور ایرانی که در توکیو خیلی ها او را می شناسند. علی اکبری […]

ادامه مطلب