بلیت‌های لیگ برتر سیزدهم

قیمت بلیت‌های لیگ برتر سیزدهم اعلام شد

 به پیشنهاد سازمان لیگ برتر و تایید فدراسیون فوتبال قیمت بلیت های لیگ برتر سیزدهم در ورزشگاه آزادی، دیگر ورزشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها اعلام شد. بر این اساس، بلیت‌های جایگاه ورزشگاه آزادی شامل دو طرفین دو جایگاه ویژه، 150000 ریال، طبقه اول ورزشگاه آزادی، 80000 ریال و طبقه دوم ورزشگاه آزادی 50000 ریال تعیین شده […]

ادامه مطلب