بشقاب

آهن در بشقاب غذای شما

کمبود آهن!
سیستم بدنی یک بزرگسال 2 تا 4 گرم آهن در خود دارد. این میزان در مقایسه با املاح معدنی دیگر مانند کلسیم خیلی کم است.
کمبود آهن: علامت

ادامه مطلب