برکناری داماد احمدی نژاد

برکناری داماد احمدی نژاد

داماد احمدی نژاد برکناری داماد احمدی نژاد احمدی نژاد که روزی با شعار شایسته سالاری ریاست دولت نهم را به عهده گرفته بود، با انتصاب داماد 32ساله‌اش به ریاست سازمان استاندارد و بعدها ریاست بیمارستان فیروزآبادی خود را در معرض انتقادهای زیادی قرار داد. انتقادهایی که اگرچه بعدها در انتصاب های دیگر او تکرار شد، […]

ادامه مطلب