با گلزار افطار کنید

18 میلیون بدهید با گلزار و شاکردوست افطار کنید

گلزار و شاکردوست افطار کنید   یک مهمانی مجلل برای افطار دارید؟ دوستان و فک و فامیل را در سالنی کنار هم جمع کرده اید و می خواهید برایشان سنگ تمام بگذارید؟ دیگر هیچ راهی برای جلب رضایت آنها نیست؟ ظاهرا جای نگرانی نیست؛ فقط کافی است تا سر کیسه را شل کنید و از […]

ادامه مطلب