بانوان

بانوان صاحب قهوه‌خانه می شوند

عباس علائی اظهار کرد: در رابطه با تشکیل قهوه‌خانه ویژه بانوان باید به درستی شرایط و جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفته و نظرات را از مراکز مربوطه دریافت کرده و بعد از بررسی و سنجیدن شرایط به نتیجه مشخصی در این رابطه برسیم. وی اظهار داشت: مدتی است که گرایش مردم به قهوه‌خانه‌ها زیاد […]

ادامه مطلب

راه اندازی مرکز ترک اعتیاد شیشه برای بانوان

مدیرعامل جمعیت تولد دوباره از راه‌اندازی مرکز ترک اعتاید شیشه ویژه زنان در اردیبهشت‌خبر داد و گفت: این مرکز در شهر تهران راه‌اندازی خواهد شد. عباس دیلمی‌زاده  با اشاره به اینکه در سال گذشته تعامل خوبی بین سازمان بهزیستی و جمعیت تولد دوباره وجود داشت، تاکید کرد:‌ سازمان بهزیستی در بخش راه‌اندازی مراکز  جدید همکاری […]

ادامه مطلب