بازداشت مظنون

بازداشت مظنون شماره2 انفجار بوستون+ تصاوير

شبکه تلويزيوني بي بي سي گزارش داد: “جوهر تسارانايف” 19 ساله دومين مظنون انفجار بوستون در عمليات پليس آمريکا در شهر نيوتاون بازداشت شد. خبرنگار اين شبکه تلويزيوني گزارش داد: “تسارانايف” پس از چندين ساعت عمليات پليس آمريکا در درون يک قايق پارک شده در حيات خلوت يک خانه در شهر نيوتاون بازداشت شد.بسياري انتظار […]

ادامه مطلب