بارداری دوقلو

دانستنی های بارداری دوقلویی

دانستنی های بارداری دوقلویی از هر 100 حاملگی، حدود 3 حاملگی چند قلو هستند که میزان دوقلویی بیشتر از چند قلویی می باشد. مادرانی که دو قلو باردار هستند، معمولا مشکلاتی مانند تهوع و استفراغ و ترش کردن غذا را بیشتر از سایر مادران تجربه می کنند. بارداری دوقلویی بسیاری از مادران به دلیل ارثی […]

ادامه مطلب