باران تهران را «تمیز» کرد

باران تهران را «تمیز» کرد

آسمان تهران بعداز مدتها با باران پائيزي تميز شد و بارش باران كه از شب آغاز شده، همچنان ادامه دارد. به دليل عدم بارش باران و حتي عدم ورزش باد، آلودگي هواي تهران و برخي شهرهاي بزرگ كشور به حد هشدار رسيد بطوريكه روزهاي سه شنبه و چهارشنبه اين هفته تهران و اين شهرهاي كشور […]

ادامه مطلب