ایزابلا فورتونا در سریال حریم سلطان

ایزابلا فورتونا در سریال حریم سلطان+عکس

حریم سلطان ایزابلا فورتونا در سریال حریم سلطان+عکس عکسهای ایزابلا فورتونا شاهزاده کاستیا یکی از سوگولهای سلطان سلیمان در سریال حریم سلطان را مشاهده می کنید. خانم ایپک یالووا سابقه زیادی در بازیگری ندارد و سریال حریم سلطان اولین تجربه بازیگری او است.   ایزابلا فورتونا ایزابلا فورتونا شاهزاده کاستیا شاهزاده کاستیا شاهزاده کاستیا

ادامه مطلب