اولین پول کاغذی

اولین پول کاغذی و مغولی ایرانی ها+عکس

انتشار پول كاغذي در ايران بوسیله گيخاتو فرمانرواي مغولي (693) صورت گرفته است. وقتي كه گيخاتوي مغول به فرمانروايى ايران رسيد به سبب آن كه از مرض شفا يافته بود، فرمان آزاد كردن زندانيان را صادر كرد و از خزانه‏ ی مملكت، آنچه كه در دستش رسيد، در بين تهي ‏دستان و درباريان تقسيم نمود. […]

ادامه مطلب