اولین زن سیاست مدار آمریکا

کودکی اولین زن سیاست مدار آمریکا+عکس

معمولاً در کتاب‌های خاطرات و بیوگرافی که توسط خود اشخاص نوشته می‌شود وقتی از دوران کودکی و گذشته صحبت به میان می‌آید، در جای جای سطرها، احساس حسرت و دلتنگی گذشته نویسنده به چشم می‌خورد ولی ظاهراً در کتاب خاطرات مادلین آلبرایت، وزیر اسبق امور خارجه آمریکا این سبک دیده نمیشود آلبرایت به عنوان اولین […]

ادامه مطلب