امير علی اكبری

امیر علی اکبری چگونه به شهرت رسید

آشنایی با امیر علی اکبری    امیر علی اکبری چگونه در MMA به شهرت رسید و چگونه وارد این رشته شد؟ شهرت امیر علی اکبری در MMA امیر علی اکبری از ورزشکاران به نام ورزش MMA در دنیا است. یکی از چهره‌های مشهور ایرانی که در توکیو خیلی ها او را می شناسند. علی اکبری […]

ادامه مطلب