افزایش وام ضروری بازنشستگان کشور

افزایش وام ضروری بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش وام ضروری به بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: سال آینده به تعداد بیشتری از بازنشستگان وام ضروری ۱.۵ میلیون تومانی پرداخت خواهد شد. ایسنا: ایراندخت عطاریان در حاشیه بازدید اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، اظهار داشت: در حال […]

ادامه مطلب