اشتباه

در نوشتن رزومه کاری خود این 3 اشتباه را انجام ندهید

رزومه، مهمترین سند و مدرک شما در راه یافتن شغل و کار مناسب است و به نوعی می توان از این سند به عنوان برگ برنده در جستجو برای کار یاد کرد. این برگ برنده گاهی می تواند تنها نقش یک میانبر را برای شکست شما در جستجو برای کار پیدا کند و هیچ نتیجه […]

ادامه مطلب