از بین بردن لب های ترک خورده

از بین بردن لب های ترک خورده

نکتۀ مهم و کلیدی، از بین بردن پوسته‌های روی لبها، در مرحلۀ اول است. هر شب و هر روز صبح، ابتدا به وسیلۀ یک لیف مرطوب با حرکت دورانی و آرام پوسته‌های روی لب را بردارید ؛ سپس با یک کرم نرم کنندۀ ملایم حاوی روغن هیدراته، موم یا وازلین لبها را چرب کنید. فراموش […]

ادامه مطلب