ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در تهران!

ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در تهران!

ثبت ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در ثبت احوال تهران موجب شد تا پرونده ازدواج کودکان در دستگاه قضایی باز شود به نحوی که معاون قوه قضائیه به دفاتر ثبت ازدواج هشدار قانونی داد. به گزارش مهر، سال 89 بود که کارشناسان و مشاوران دادگستریهای کشور در دیدار با وزیردادگستری خبر از افزایش ازدواجهای […]

ادامه مطلب